Thông tin chung cho tất cả các gói sản phẩm/dịch vụ

  • Chip Intel Platinum 8163 - 2.5GHz cao cấp
  • Ổ cứng 100% NVMe Enterprise
  • Truy cập từ xa qua qua VNC
  • Hỗ trợ cài đặt và chuyển dữ liệu
  • Ảo hóa toàn phần KVM
  • Firewall Anti DDOS

VPS PLATINUM 1

Bắt đầu từ
260,000đ
1 tháng


vCPU 1 vCore

NVMe Enterprise 30 GB NVMe

RAM 2 GB

Không giới hạn băng Thông

Network Port 100 Mbps

IPv4 1

VPS PLATINUM 2

Bắt đầu từ
360,000đ
1 tháng

Firewall Anti DDOS

vCPU 2 vCore

NVMe Enterprise 40 GB NVMe

RAM 2 GB

Không giới hạn băng Thông

Network Port 200 Mbps

IPv4 1

VPS PLATINUM 3

Bắt đầu từ
470,000đ
1 tháng

Firewall Anti DDOS

vCPU 3 vCore

NVMe Enterprise 50 GB NVMe

RAM 4 GB

Không giới hạn băng Thông

Network Port 200Mbps

IPv4 1

VPS PLATINUM 4

Bắt đầu từ
740,000đ
1 tháng

Firewall Anti DDOS

vCPU 4 vCore

NVMe Enterprise 70 GB NVMe

RAM 6 GB

Không giới hạn băng Thông

Network Port 300 Mbps

IPv4 1

VPS PLATINUM 5

Bắt đầu từ
1,020,000đ
1 tháng

Firewall Anti DDOS

vCPU 6 vCore

NVMe Enterprise 120 GB NVMe

RAM 8 GB

Không giới hạn băng Thông

Network Port 400Mbps

IPv4 1

VPS PLATINUM 6

Bắt đầu từ
1,500,000đ
1 tháng

Firewall Anti DDOS

vCPU 8 vCore

NVMe Enterprise 160 GB

RAM 12 GB

Không giới hạn băng Thông

Network Port 400Mbps

IPv4 1

VPS PLATINUM 7

Bắt đầu từ
1,870,000đ
1 tháng

Firewall Anti DDOS

vCPU 10 vCore

NVMe Enterprise 160 GB

RAM 16 GB

Không giới hạn băng Thông

Network Port 500Mbps

IPv4 1

VPS PLATINUM 8

Bắt đầu từ
3,355,000đ
1 tháng

Firewall Anti DDOS

vCPU 16 vCore

NVMe Enterprise 250 GB

RAM 32 GB NVMe

Không giới hạn băng Thông

Network Port 500Mbps

IPv4 1