Thông tin chung cho tất cả các gói sản phẩm/dịch vụ

  • Chip Intel Xeon Gold 6148 thế hệ mới
  • Máy chủ đặt tại HongKong
  • Ảo hóa toàn phần KVM
  • Truy cập từ xa qua qua VNC
  • Hỗ trợ cài đặt và chuyển dữ liệu

Cloud VPS HK - 1

Bắt đầu từ
155,000 đ
1 tháng

Máy chủ đặt tại HongKong chính hãng

vCPU 1 vCore

SSD Enterprise 25 GB SSD

RAM 2 GB

1TB băng Thông

IPv4 1

Cloud VPS HK - 2

Bắt đầu từ
200,000 đ
1 tháng

Máy chủ đặt tại HongKong chính hãng

vCPU 2 vCore

SSD Enterprise 25 GB SSD

RAM 2 GB

1 TB băng Thông

IPv4 1

Cloud VPS HK - 3

Bắt đầu từ
300,000 đ
1 tháng

Máy chủ đặt tại HongKong chính hãng

vCPU 2 vCore

SSD Enterprise 30 GB SSD

RAM4 GB

1 TB băng Thông

IPv4 1

Cloud VPS HK - 4

Bắt đầu từ
420,000 đ
1 tháng

Máy chủ đặt tại HongKong chính hãng

vCPU 4 vCore

SSD Enterprise 50 GB SSD

RAM4 GB

3 TB băng Thông

IPv4 1

Cloud VPS HK - 5

Bắt đầu từ
650,000 đ
1 tháng

Máy chủ đặt tại HongKong chính hãng

vCPU 4 vCore

SSD Enterprise 60 GB SSD

RAM8 GB

3 TB băng Thông

IPv4 1

Cloud VPS HK - 7

Bắt đầu từ
1,100,000 đ
1 tháng

Máy chủ đặt tại HongKong chính hãng

vCPU 6 vCore

SSD Enterprise 80 GB SSD

RAM16 GB

5 TB băng Thông

IPv4 1

Cloud VPS HK - 7

Bắt đầu từ
1,300,000 đ
1 tháng

Máy chủ đặt tại HongKong chính hãng

vCPU 8 vCore

SSD Enterprise 120 GB SSD

RAM12 GB

5 TB băng Thông

IPv4 1

Cloud VPS HK - 8

Bắt đầu từ
1,800,000 đ
1 tháng

Máy chủ đặt tại HongKong chính hãng

vCPU 8 vCore

SSD Enterprise 120 GB SSD

RAM32 GB

5 TB băng Thông

IPv4 1

Cloud VPS HK - 9

Bắt đầu từ
1,800,000 đ
1 tháng

Máy chủ đặt tại HongKong chính hãng

vCPU 12 vCore

SSD Enterprise 150GB SSD

RAM24 GB

5 TB băng Thông

IPv4 1

Cloud VPS HK - 10

Bắt đầu từ
2,250,000 đ
1 tháng

Máy chủ đặt tại HongKong chính hãng

vCPU 16 vCore

SSD Enterprise 200GB SSD

RAM32 GB

5 TB băng Thông

IPv4 1