Thông tin chung cho tất cả các gói sản phẩm/dịch vụ

  • LiteSpeed Webserver Enterprise
  • LiteSpeed Cache + Redis Cache
  • cPanel
  • CloudLinux
  • Imunify360
  • Backup mỗi ngày
  • SSH Access + WP CLI

ProSSD#SV

19,164đ
1 tháng

SSD Enterprise 500 MB

CPU 1 core

RAM 1 GB

Không giới hạn băng Thông

Không giới hạn website

Miễn phí chứng chỉ SSL

Hệ thống quản lý cPanel

Tự động sao lưu dữ liệu

Quét mã độc Imunify360

ProSSD#1

27,500đ
1 tháng

SSD Enterprise 2 GB

CPU 1 core

RAM 1 GB

Không giới hạn băng Thông

Không giới hạn website

Miễn phí chứng chỉ SSL

Hệ thống quản lý cPanel

Tự động sao lưu dữ liệu

Quét mã độc Imunify360

ProSSD#2

44,500đ
1 tháng

SSD Enterprise 3 GB

CPU 1.5 core

RAM 1.5 GB

Không giới hạn băng Thông

Không giới hạn website

Miễn phí chứng chỉ SSL

Hệ thống quản lý cPanel

Tự động sao lưu dữ liệu

Quét mã độc Imunify360

ProSSD#3

52,833đ
1 tháng

SSD Enterprise 5 GB

CPU 2 core

RAM 2 GB

Không giới hạn băng Thông

Không giới hạn website

Miễn phí chứng chỉ SSL

Hệ thống quản lý cPanel

Tự động sao lưu dữ liệu

Quét mã độc Imunify360

ProSSD#4

79,500đ
1 tháng

SSD Enterprise 10 GB

CPU 2.5 core

RAM 2.5 GB

Không giới hạn băng Thông

Không giới hạn website

Miễn phí chứng chỉ SSL

Hệ thống quản lý cPanel

Tự động sao lưu dữ liệu

Quét mã độc Imunify360

ProSSD#5

145,792đ
1 tháng

SSD Enterprise 15 GB

CPU 3 core

RAM 3 GB

Không giới hạn băng Thông

Không giới hạn website

Miễn phí chứng chỉ SSL

Hệ thống quản lý cPanel

Tự động sao lưu dữ liệu

Quét mã độc Imunify360

ProSSD#6

175,000đ
1 tháng

SSD Enterprise 20 GB

CPU 3.5 core

RAM 4 GB

Không giới hạn băng Thông

Không giới hạn website

Miễn phí chứng chỉ SSL

Hệ thống quản lý cPanel

Tự động sao lưu dữ liệu

Quét mã độc Imunify360