Thông tin chung cho tất cả các gói sản phẩm/dịch vụ

  • Máy chủ vật lý chip Xeon V4 đạt hiệu suất tối đa
  • Ổ cứng NVMe tốc độ cao
  • Bảng điều khiển cPanel
  • Bảo mật với CloudLinux Shared Pro, imunify360
  • LiteSpeed Webserver tốc độ cao
  • Miễn phí chuyển dữ liệu về
  • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
  • Kiểm tra hiệu năng website với PHP X-RAY
  • Firewall hạn chế DDOS

Premium#1

89,000đ
1 tháng

NVMe SSD 3 GB

CPU 1 core

RAM 1 GB

Không giới hạn băng Thông

Không giới hạn website

Miễn phí chứng chỉ SSL

Hệ thống quản lý cPanel

Tự động sao lưu dữ liệu

Quét mã độc Imunify360

Firewall Anti DDOS

Premium#2

169,000đ
1 tháng

NVMe SSD 5 GB

CPU 1 core

RAM 2 GB

Không giới hạn băng Thông

Không giới hạn website

Miễn phí chứng chỉ SSL

Hệ thống quản lý cPanel

Tự động sao lưu dữ liệu

Quét mã độc Imunify360

Firewall Anti DDOS

Premium#3

269,000đ
1 tháng

NVMe SSD 8 GB

CPU 2 core (+1 Free)

RAM 3 GB

Không giới hạn băng Thông

Không giới hạn website

Miễn phí chứng chỉ SSL

Hệ thống quản lý cPanel

Tự động sao lưu dữ liệu

Quét mã độc Imunify360

Firewall Anti DDOS

Premium#4

449,000đ
1 tháng

NVMe SSD 15 GB

CPU 2 core (+1 core Free)

RAM 4 GB

Không giới hạn băng Thông

Không giới hạn website

Miễn phí chứng chỉ SSL

Hệ thống quản lý cPanel

Tự động sao lưu dữ liệu

Quét mã độc Imunify360

Firewall Anti DDOS

Premium#5

629,000đ
1 tháng

NVMe SSD 20 GB

CPU 3 core (+1 core Free)

RAM 5 GB

Không giới hạn băng Thông

Không giới hạn website

Miễn phí chứng chỉ SSL

Hệ thống quản lý cPanel

Tự động sao lưu dữ liệu

Quét mã độc Imunify360

Firewall Anti DDOS

Premium#6

749,000đ
1 tháng

NVMe SSD 30 GB

CPU 5 core (+1 core Free)

RAM 7 GB

Không giới hạn băng Thông

Không giới hạn website

Miễn phí chứng chỉ SSL

Hệ thống quản lý cPanel

Tự động sao lưu dữ liệu

Quét mã độc Imunify360

Firewall Anti DDOS