Premium#Starter

25,000đ
1 tháng

 • Dung lượng đĩa NVMe 512MB

 • Addon domain không giới hạn

 • Subdomain không giới hạn

 • Băng thông không giới hạn

 • Ram 1 GB

 • CPU 1 core

 • Backup hàng ngày

 • Hỗ trợ 24/7 chuyên nghiệp

 • cPanel mạnh mẽ đi cùng với Litespeed webserver, Cloudlinux

 • Diệt mã độc tự động Imunify360

 • Litespeed Memcache

 • Chứng chỉ SSL miễn phí để đảm bảo an toàn cho dữ liệu người dùng & tăng hạng SEO.


 • Premium#Basic

  49,000đ
  1 tháng

 • Dung lượng đĩa NVMe 1GB

 • Addon domain không giới hạn

 • Subdomain không giới hạn

 • Băng thông không giới hạn

 • Ram 1 GB

 • CPU 1 core

 • Backup hàng ngày

 • Hỗ trợ 24/7 chuyên nghiệp

 • cPanel mạnh mẽ đi cùng với Litespeed webserver, Cloudlinux

 • Diệt mã độc tự động Imunify360

 • Litespeed Memcache

 • Chứng chỉ SSL miễn phí để đảm bảo an toàn cho dữ liệu người dùng & tăng hạng SEO.


 • Premium#1

  89,000đ
  1 tháng

 • Dung lượng đĩa NVMe 3 GB

 • Addon domain không giới hạn

 • Subdomain không giới hạn

 • Băng thông không giới hạn

 • Ram 1 GB

 • CPU 1 core

 • Backup hàng ngày

 • Hỗ trợ 24/7 chuyên nghiệp

 • cPanel mạnh mẽ đi cùng với Litespeed webserver, Cloudlinux

 • Diệt mã độc tự động Imunify360

 • Litespeed Memcache

 • Chứng chỉ SSL miễn phí để đảm bảo an toàn cho dữ liệu người dùng & tăng hạng SEO.


 • Premium#2

  169,000đ
  1 tháng

 • Dung lượng đĩa NVMe 5 GB

 • Addon domain không giới hạn

 • Subdomain không giới hạn

 • Băng thông không giới hạn

 • Ram 2 GB

 • CPU 1 core

 • Backup hàng ngày

 • Hỗ trợ 24/7 chuyên nghiệp

 • cPanel mạnh mẽ đi cùng với Litespeed webserver, Cloudlinux

 • Diệt mã độc tự động Imunify360

 • Litespeed Memcache

 • Chứng chỉ SSL miễn phí để đảm bảo an toàn cho dữ liệu người dùng & tăng hạng SEO.


 • Premium#3

  269,000đ
  1 tháng

 • Dung lượng đĩa NVMe 8 GB

 • Addon domain không giới hạn

 • Subdomain không giới hạn

 • Băng thông không giới hạn

 • Ram 3 GB

 • CPU 2 core

 • Backup hàng ngày

 • Hỗ trợ 24/7 chuyên nghiệp

 • cPanel mạnh mẽ đi cùng với Litespeed webserver, Cloudlinux

 • Diệt mã độc tự động Imunify360

 • Litespeed Memcache

 • Chứng chỉ SSL miễn phí để đảm bảo an toàn cho dữ liệu người dùng & tăng hạng SEO.


 • Premium#4

  449,000đ
  1 tháng

 • Dung lượng đĩa NVMe 15 GB

 • Addon domain không giới hạn

 • Subdomain không giới hạn

 • Băng thông không giới hạn

 • Ram 4 GB

 • CPU 2 core

 • Backup hàng ngày

 • Hỗ trợ 24/7 chuyên nghiệp

 • cPanel mạnh mẽ đi cùng với Litespeed webserver, Cloudlinux

 • Diệt mã độc tự động Imunify360

 • Litespeed Memcache

 • Chứng chỉ SSL miễn phí để đảm bảo an toàn cho dữ liệu người dùng & tăng hạng SEO.


 • Premium#5

  629,000đ
  1 tháng

 • Dung lượng đĩa NVMe 20 GB

 • Addon domain không giới hạn

 • Subdomain không giới hạn

 • Băng thông không giới hạn

 • Ram 5 GB

 • CPU 3 core

 • Backup hàng ngày

 • Hỗ trợ 24/7 chuyên nghiệp

 • cPanel mạnh mẽ đi cùng với Litespeed webserver, Cloudlinux

 • Diệt mã độc tự động Imunify360

 • Litespeed Memcache

 • Chứng chỉ SSL miễn phí để đảm bảo an toàn cho dữ liệu người dùng & tăng hạng SEO.


 • Premium#6

  749,000đ
  1 tháng

 • Dung lượng đĩa NVMe 30 GB

 • Addon domain không giới hạn

 • Subdomain không giới hạn

 • Băng thông không giới hạn

 • Ram 7 GB

 • CPU 5 core

 • Backup hàng ngày

 • Hỗ trợ 24/7 chuyên nghiệp

 • cPanel mạnh mẽ đi cùng với Litespeed webserver, Cloudlinux

 • Diệt mã độc tự động Imunify360

 • Litespeed Memcache

 • Chứng chỉ SSL miễn phí để đảm bảo an toàn cho dữ liệu người dùng & tăng hạng SEO.


 • Tiện ích nổi bật

  • Máy chủ vật lý chip Xeon V4 đạt hiệu suất tối đa
  • Ổ cứng NVMe tốc độ cao
  • Bảng điều khiển cPanel
  • Bảo mật với CloudLinux Shared Pro, imunify360
  • LiteSpeed Webserver tốc độ cao
  • Miễn phí chuyển dữ liệu về
  • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
  • Kiểm tra hiệu năng website với PHP X-RAY
  • Firewall hạn chế DDOS