Pro Mail Unlimited

Bắt đầu từ
19,000đ
1 tháng

1 tài khoản Email
Dung lượng không giới hạn
Bảo mật 2 lớp
Kết nối Outlook, IMAP/POP
Truy cập trên mọi thiết bị
100% uptime
100% không mất dữ liệu (backup hàng giờ)
Hệ thống chống spam, virus, malware chuẩn quốc tế
Khả năng lưu trữ, tìm kiếm dữ liệu cao cấp
Bàn giao toàn quyền quản trị