Dedicated W2M#1

2,550,000đ/tháng
 • Dual E5-2689 | 16 Cores 32 Threads CPU
 • 480 GB SSD Raid 10
 • 32GB ECC RAM
 • Unlimited Bandwidth
 • 1 IP Số lượng IPv4
 • 1000 Mbps Ethernet Port
 • Hàng tuần Backup

Linux/Windows
Hỗ trợ ảo hóa
Miễn phí cài đặt
Miễn phí Directadmin

Dedicated W2M#2

3,550,000đ/tháng
 • Dual E5-2689 | 16 Cores 32 Threads CPU
 • 480 GB SSD Raid 10
 • 64GB ECC RAM
 • Unlimited Bandwidth
 • 1 IP Số lượng IPv4
 • 1000 Mbps Ethernet Port
 • Hàng tuần Backup

Linux/Windows
Hỗ trợ ảo hóa
Miễn phí cài đặt
Miễn phí Directadmin