Thông tin chung cho tất cả các gói sản phẩm/dịch vụ

  • Chương trình tặng vCPU + RAM khi khách hàng đăng ký từ 3 tháng trở lên

Reseller Unlimited VPS Pro

3,199,000đ 2,559,200đ
1 tháng

Server Xeon E5-2696v4

vCPU 20 vCore (+10 Free)

SSD Enterprise 400 GB

RAM 50 GB (+30 Free)

Không giới hạn băng Thông

Network Port 1 Gbps

IPv4 20

Hệ thống quản lý Virtualizor

Kết nối WHMCS

Hệ thống quản lý riêng

Reseller Unlimited VPS Gold

4,699,000đ 3,759,200đ
1 tháng

Server Xeon Gold

vCPU 20 vCore (+10 Free)

SSD Enterprise 400 GB

RAM 50 GB (+30 Free)

Không giới hạn băng Thông

Network Port 1 Gbps

IPv4 20

Hệ thống quản lý Virtualizor

Kết nối WHMCS

Hệ thống quản lý riêng