Đặt hàng

Premium NVMe Hosting USA

Premium US#1
89,000đ
1 tháng
Máy chủ đặt tại USA
NVMe SSD 3 GB

CPU 1 core (+1 Free)

RAM 1 GB

Không giới hạn băng Thông

Không giới hạn website

Miễn phí chứng chỉ SSL

Hệ thống quản lý cPanel

Tự động sao lưu dữ liệu

Quét mã độc Imunify360

Đăng ký ngay
Premium US#2
169,000đ
1 tháng
Máy chủ đặt tại USA
NVMe SSD 5 GB

CPU 1 core (+1 Free)

RAM 2 GB

Không giới hạn băng Thông

Không giới hạn website

Miễn phí chứng chỉ SSL

Hệ thống quản lý cPanel

Tự động sao lưu dữ liệu

Quét mã độc Imunify360

Đăng ký ngay
Premium US#3
269,000đ
1 tháng
Máy chủ đặt tại USA
NVMe SSD 8 GB

CPU 2 core (+1 Free)

RAM 3 GB

Không giới hạn băng Thông

Không giới hạn website

Miễn phí chứng chỉ SSL

Hệ thống quản lý cPanel

Tự động sao lưu dữ liệu

Quét mã độc Imunify360

Đăng ký ngay
Premium US#4
449,000đ
1 tháng
Máy chủ đặt tại USA
NVMe SSD 15 GB

CPU 2 core (+1 core Free)

RAM 4 GB

Không giới hạn băng Thông

Không giới hạn website

Miễn phí chứng chỉ SSL

Hệ thống quản lý cPanel

Tự động sao lưu dữ liệu

Quét mã độc Imunify360

Đăng ký ngay
Premium US#5
629,000đ
1 tháng
Máy chủ đặt tại USA
NVMe SSD 20 GB

CPU 3 core (+1 core Free)

RAM 5 GB

Không giới hạn băng Thông

Không giới hạn website

Miễn phí chứng chỉ SSL

Hệ thống quản lý cPanel

Tự động sao lưu dữ liệu

Quét mã độc Imunify360

Đăng ký ngay
Premium US#6
749,000đ
1 tháng
Máy chủ đặt tại USA
NVMe SSD 30 GB

CPU 5 core (+1 core Free)

RAM 7 GB

Không giới hạn băng Thông

Không giới hạn website

Miễn phí chứng chỉ SSL

Hệ thống quản lý cPanel

Tự động sao lưu dữ liệu

Quét mã độc Imunify360

Đăng ký ngay