Đặt hàng

Máy chủ GPU

Phù hợp sử dụng các phần mềm cần GPU, treo game online, game giả lập (android, bluestack,...), nuôi tài khoản, treo tool MMO,...

GPU 01
1,500,000đ
1 tháng
0 Đang có sẵn
CPU AMD Ryzen 5
SSD NVMe 250 GB
RAM 16 GB
GPU 4GB
Đăng ký ngay
GPU 02
3,500,000đ
1 tháng
2 Đang có sẵn
CPU 2 x Intel Xeon E5-2686v4
SSD NVMe 512 GB
RAM 128 GB
GPU 6GB
Đăng ký ngay