VPS#1

Bắt đầu từ
130,000đ/tháng
 • 1 core CPU
 • 15 GB SSD Raid 10
 • 1 GB RAM
 • Unlimited Bandwidth
 • KVM Công nghệ ảo hóa
 • Hàng tuần Backup

Linux
Miễn phí Directadmin

VPS#2

Bắt đầu từ
254,000đ/tháng
 • 2 core CPU
 • 20 GB SSD Raid 10
 • 2 GB RAM
 • Unlimited Bandwidth
 • KVM Công nghệ ảo hóa
 • Hàng tuần Backup

Linux/Windows
Miễn phí Directadmin

VPS#3

Bắt đầu từ
431,000đ/tháng
 • 3 core CPU
 • 50 GB SSD Raid 10
 • 4 GB RAM
 • Unlimited Bandwidth
 • KVM Công nghệ ảo hóa
 • Hàng tuần Backup

Linux/Windows
Miễn phí Directadmin

VPS#4

Bắt đầu từ
580,000đ/tháng
 • 4 core CPU
 • 70 GB SSD Raid 10
 • 6 GB RAM
 • Unlimited Bandwidth
 • KVM Công nghệ ảo hóa
 • Hàng tuần Backup

Linux/Windows
Miễn phí Directadmin

Included With Every Plan

 • Truy cập từ xa qua qua VNC
 • Hỗ trợ cài đặt và chuyển dữ liệu
 • Ảo hóa toàn phần KVM
 • Miễn phí DirectAdmin