Thông tin chung cho tất cả các gói sản phẩm/dịch vụ

  • Máy chủ vật lý chip Xeon V4 đạt hiệu suất tối đa
  • Bảng điều khiển cPanel
  • Bảo mật với CloudLinux Shared Pro, imunify360
  • LiteSpeed Webserver tốc độ cao
  • Miễn phí chuyển dữ liệu về
  • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
  • Kiểm tra hiệu năng website với PHP X-RAY
  • 1Gbps Port Network
  • Firewall Anti DDOS

Easy VN 1

116,583 đ
1 tháng

NVMe 20 GB

CPU 2 core

RAM 2 GB

Không giới hạn băng Thông

Không giới hạn website

Miễn phí chứng chỉ SSL

Hệ thống quản lý cPanel

Tự động sao lưu dữ liệu

Quét mã độc Imunify360

Network 1Gbps Port

Firewall Anti DDOS

Refund No Refund

Easy US 1

116,583 đ
1 tháng

SSD 20 GB

CPU 2 core

RAM 2 GB

Không giới hạn băng Thông

Không giới hạn website

Miễn phí chứng chỉ SSL

Hệ thống quản lý cPanel

Tự động sao lưu dữ liệu

Quét mã độc Imunify360

Network 1Gbps Port

Firewall Anti DDOS

Refund No Refund

Easy SG 1

116,583 đ
1 tháng

SSD 20 GB

CPU 2 core

RAM 2 GB

Không giới hạn băng Thông

Không giới hạn website

Miễn phí chứng chỉ SSL

Hệ thống quản lý cPanel

Tự động sao lưu dữ liệu

Quét mã độc Imunify360

Network 1Gbps Port

Refund No Refund

Máy chủ Singapore

Easy VN 2

199,917 đ
1 tháng

NVMe 40 GB

CPU 4 core

RAM 4 GB

Không giới hạn băng Thông

Không giới hạn website

Miễn phí chứng chỉ SSL

Hệ thống quản lý cPanel

Tự động sao lưu dữ liệu

Quét mã độc Imunify360

Network 1Gbps Port

Firewall Anti DDOS

Refund No Refund

Easy US 2

199,917 đ
1 tháng

SSD 40 GB

CPU 4 core

RAM 4 GB

Không giới hạn băng Thông

Không giới hạn website

Miễn phí chứng chỉ SSL

Hệ thống quản lý cPanel

Tự động sao lưu dữ liệu

Quét mã độc Imunify360

Network 1Gbps Port

Firewall Anti DDOS

Refund No Refund

Easy SG 2

199,917 đ
1 tháng

SSD 40 GB

CPU 4 core

RAM 4 GB

Không giới hạn băng Thông

Không giới hạn website

Miễn phí chứng chỉ SSL

Hệ thống quản lý cPanel

Tự động sao lưu dữ liệu

Quét mã độc Imunify360

Network 1Gbps Port

Refund No Refund

Máy chủ Singapore