DirectAdmin Crack

250,000đ

✓ Kích hoạt tức thì
✓ Tài khoản Directadmin không giới hạn
✓ Thời hạn hơn 15 năm
✓ Không bị gián đoạn
✓ Hỗ trợ từ Web2M

DirectAdmin cho VPS

150,000đ/mo
30,000 رسوم إعداد

✓ Kích hoạt tức thì
✓ Tài khoản Directadmin không giới hạn
✓ Cập nhật chính thức
✓ Không bị gián đoạn
✓ Hỗ trợ từ Web2M

DirectAdmin cho Server

250,000đ/mo
50,000 رسوم إعداد

✓ Kích hoạt tức thì
✓ Tài khoản Directadmin không giới hạn
✓ Cập nhật chính thức
✓ Không bị gián đoạn
✓ Hỗ trợ từ Web2M