Đặt hàng

Dedicated Server

Dịch vụ cho thuê máy chủ dùng riêng được đặt tại FPT Data Center

D1-DELL R630 OP1
4,000,000đ
1 tháng
CPU 1 x Intel Xeon E5 - 2680v4
SSD Enterprise 512 GB
RAM 128 GB
Đăng ký ngay
D2-DELL R630 OP2
5,500,000đ
1 tháng
CPU 2 x Intel Xeon E5 - 2696v4
SSD Enterprise 1000 GB
RAM 256 GB
Đăng ký ngay
D5-DELL R640 OP1
10,500,000đ
1 tháng
CPU 2 x Intel Xeon Gold 6148
SSD Enterprise 2 x 960 GB
RAM 256 GB
Đăng ký ngay