RHSSD-I

199,000đ/tháng
  • 15GB Dung lượng SSD
  • Không giới hạn MySQL
  • 7 ngày/lần Sao lưu

RHSSD-III

Bắt đầu từ
499,000đ/tháng
  • 45GB Dung lượng SSD
  • Không giới hạn MySQL
  • 7 ngày/lần Sao lưu