cPanel/WHM cho VPS

250,000đ/mo
50,000 設定費

✓ Kích hoạt tức thì
✓ Tài khoản cPanel không giới hạn
✓ Cập nhật chính thức
✓ Không bị gián đoạn
✓ Hỗ trợ từ Web2M

cPanel/WHM cho Server

500,000đ/mo
50,000 設定費

✓ Kích hoạt tức thì
✓ Tài khoản cPanel không giới hạn
✓ Cập nhật chính thức
✓ Không bị gián đoạn
✓ Hỗ trợ từ Web2M