Colo A

1,200,000đ
1 tháng

 • 1U Server

 • Power 750W

 • Không giới hạn băng thông

 • Tốc độ đường truyền Up to 40Gbps

 • Colo B

  1,800,000đ
  1 tháng

 • 2U Server

 • Power 750W

 • Không giới hạn băng thông

 • Tốc độ đường truyền Up to 40Gbps

 • Colo C

  2,400,000đ
  1 tháng

 • 3U Server

 • Power 750W

 • Không giới hạn băng thông

 • Tốc độ đường truyền Up to 40Gbps