Web2M Cơ Bản

3,500,000đ
 • 1 - 3 ngày Thời gian hoàn thành
 • Theo mẫu kho Web2M Giao diện
 • W#1 Tặng Hosting
 • .com | .net Tặng tên miền
 • Miễn phí Chứng chỉ SSL
 • Không hỗ trợ Nhập liệu
 • 100% Chuẩn SEO
 • Bàn giao Source Code

Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365
Bảo hành 1 năm miễn phí

Web2M Nâng cao

5,000,000đ
 • 3 - 5 ngày Thời gian hoàn thành
 • Theo mẫu và chỉnh sửa Giao diện
 • W#2 Tặng Hosting
 • .com | .net Tặng tên miền
 • Miễn phí Chứng chỉ SSL
 • 100% Chuẩn SEO
 • Đầy đủ Source Code

Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365
Bảo hành 1 năm miễn phí

We2M Chuyên nghiệp

7,000,000đ
 • 10 ngày Thời gian hoàn thành
 • Thiết kế theo yêu cầu Giao diện
 • 3000MB Tặng Hosting
 • Unlimited Băng Thông
 • .com | .net | .vn | .com.vn Tặng tên miền
 • Miễn phí Chứng chỉ SSL
 • 20 bài viết Nhập liệu
 • 100% Chuẩn SEO
 • Đầy đủ Source Code

Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365
Bảo hành 2 năm miễn phí