VPS#1

Bắt đầu từ
130,000đ
1 tháng
 • 1 core CPU
 • 20 GB SSD Raid 10
 • 1 GB RAM
 • Unlimited Bandwidth
 • KVM Công nghệ ảo hóa
 • Hàng tuần Backup

Linux
Miễn phí Directadmin

VPS#2

Bắt đầu từ
200,000đ
1 tháng
 • 1 core CPU
 • 25 GB SSD Raid 10
 • 2 GB RAM
 • Unlimited Bandwidth
 • KVM Công nghệ ảo hóa
 • Hàng tuần Backup

Linux/Windows
Miễn phí Directadmin

VPS#3

Bắt đầu từ
260,000đ
1 tháng
 • 2 core CPU
 • 30 GB SSD Raid 10
 • 2 GB RAM
 • Unlimited Bandwidth
 • KVM Công nghệ ảo hóa
 • Hàng tuần Backup

Linux/Windows
Miễn phí Directadmin

VPS#4

Bắt đầu từ
380,000đ
1 tháng
 • 2 core CPU
 • 40 GB SSD Raid 10
 • 4 GB RAM
 • Unlimited Bandwidth
 • KVM Công nghệ ảo hóa
 • Hàng tuần Backup

Linux/Windows
Miễn phí Directadmin

VPS#5

Bắt đầu từ
740,000đ
1 tháng
 • 4 core CPU
 • 70 GB SSD Raid 10
 • 8 GB RAM
 • Unlimited Bandwidth
 • KVM Công nghệ ảo hóa
 • Hàng tuần Backup

Linux/Windows
Miễn phí Directadmin

VPS#6

Bắt đầu từ
1,300,000đ
1 tháng
 • 6 core CPU
 • 100 GB SSD Raid 10
 • 16 GB RAM
 • Unlimited Bandwidth
 • KVM Công nghệ ảo hóa
 • Hàng tuần Backup

Linux/Windows
Miễn phí Directadmin

Included With Every Plan

 • Truy cập từ xa qua qua VNC
 • Hỗ trợ cài đặt và chuyển dữ liệu
 • Ảo hóa toàn phần KVM
 • Miễn phí DirectAdmin