cPanel/WHM cho VPS

250,000đ
1 tháng + 50,000 Phí cài đặt

✓ Kích hoạt tức thì
✓ Tài khoản cPanel không giới hạn
✓ Cập nhật chính thức
✓ Không bị gián đoạn
✓ Hỗ trợ từ Web2M

cPanel/WHM cho Server

500,000đ
1 tháng + 50,000 Phí cài đặt

✓ Kích hoạt tức thì
✓ Tài khoản cPanel không giới hạn
✓ Cập nhật chính thức
✓ Không bị gián đoạn
✓ Hỗ trợ từ Web2M