Công cụ Xác minh Giấy phép của Web2M cho phép quý khách kiểm tra xem một trang web có được phép chạy phần mềm của Web2M hay không.
Nếu quý khách tìm thấy một trang web không được cấp phép, vui lòng báo cáo cho Web2M để kiểm tra.

Chỉ nhập tên miền mà quý khách thấy đang sử dụng phần mềm của Web2M

http://

Cách sử dụng công cụ này:

  • Chỉ nhập tên miền mà quý khách thấy đang sử dụng phần mềm của Web2M
  • Ví dụ: nếu có cài đặt @ http://support.domain.com/, chỉ nhập support.domain.com ở trên
  • Quý khách không nên bao gồm www. tiền tố trong trường hợp url trang web

Web2M cảm ơn quý khách đã giúp Web2M trong cuộc chiến chống vi phạm bản quyền